Strona główna

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Krzysztofa Wilk została utworzona w sierpniu 2013 r. i mieści się w Katowicach przy ul. Dulęby 5 (na piątym piętrze biurowca).


Kancelaria jest w pełni przystosowana do obsługi wniosków składanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-Sąd).

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do:

  • systemu ZUS (ZUS-EKS) - możliwość składania elektronicznych zapytań znacznie przyspiesza czas  uzyskania informacji w zakresie zgłoszenia dłużnika do ubezpieczeń społecznych, płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika, świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych;
  • systemu OGNIVO - umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o rachunkach bankowych dłużnika prowadzonych przez banki uczestniczące w systemie.
Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski S.A.
NR KONTA: 49 1050 1214 1000 0091 3741 4067

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego oraz sygnaturę akt sprawy.

OGNIVO

OGNIVO umożliwia komornikowi składanie elektronicznych zapytań do banków uczestniczących w systemie o rachunki bankowe dłużnika. Odpowiedzi komornik uzyskuje również drogą elektroniczną.
Wierzyciel może określić zakres poszukiwania rachunków bankowych dłużnika za pośrednictwem systemu OGNIVO. Istnieje możliwość skierowania zapytań do wszystkich banków uczestniczących w systemie lub tylko do poszczególnych banków.
Do uzyskania informacji konieczne jest wskazanie numeru PESEL dłużnika w przypadku prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych oraz numeru NIP w przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla przedsiębiorców i osób prawnych.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.