Kancelaria Komornicza Krzysztof Wilk

Kancelaria komornicza w Katowicach – Krzysztof Wilk

 

Prowadzimy działalność od sierpnia 2013 roku, gdy utworzona została Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Wilk przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach. Mieści się w Katowicach przy ul. Dulęby 5 (na piątym piętrze biurowca), a do siedziby można bez większych trudności dotrzeć własnym autem bądź korzystając z komunikacji publicznej.

 

Jako funkcjonariusz publiczny, komornik sądowy działa przy sądzie rejonowym i podejmuje czynności mające na celu wykonanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych o charakterze egzekucyjnym. Wykonuje także działania w oparciu o odrębne przepisy, może bowiem przeprowadzić spis inwentarza, sporządzić protokół stanu faktycznego przez wydaniem orzeczenia bądź przed rozpoczęciem procedury sądowej.

 

Zwyczajowo, zasadą jest, iż kancelaria działa w obrębie danego rewiru (właściwości), jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możliwy jest wybór przez wierzyciela komornika z innego obszaru. Należy jednak mieć na uwadze, że powinien znajdować się on na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym mieści się kancelaria z właściwego rewiru.

 

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do:

  • systemu ZUS (ZUS-EKS) – możliwość składania elektronicznych zapytań znacznie przyspiesza czas  uzyskania informacji w zakresie zgłoszenia dłużnika do ubezpieczeń społecznych, płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika, świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych;

  • systemu OGNIVO – umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o rachunkach bankowych dłużnika prowadzonych przez banki uczestniczące w systemie;

  • CEPIK – umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o pojazdach dłużnikach;

  • CBDKW – umożliwia uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji o nieruchomościach dłużnika;

  • CEIDG – dostęp do danych niejawnych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • E-Sąd –  Kancelaria jest w pełni przystosowana do obsługi wniosków składanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

OGNIVO

 

OGNIVO umożliwia komornikowi składanie elektronicznych zapytań do banków uczestniczących w systemie o rachunki bankowe dłużnika. Odpowiedzi komornik uzyskuje również drogą elektroniczną.Wierzyciel może określić zakres poszukiwania rachunków bankowych dłużnika za pośrednictwem systemu OGNIVO. Istnieje możliwość skierowania zapytań do wszystkich banków uczestniczących w systemie lub tylko do poszczególnych banków.Do uzyskania informacji konieczne jest wskazanie numeru PESEL dłużnika w przypadku prywatnych rachunków bankowych osób fizycznych oraz numeru NIP w przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla przedsiębiorców i osób prawnych.

 

 

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski S.A.
NR KONTA: 49 1050 1214 1000 0091 3741 4067

Przy wpłacie należy podać imię i nazwisko lub nazwę wpłacającego oraz sygnaturę akt sprawy.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach - Krzysztof Wilk | ul. Dulęby 5 pok. 510-511 | 40-833 Katowice |
tel./fax (32)254-34-61 mail: katowice.wilk@komornik.pl